משתלת עצי נוי

על קונספט ההתמחות והמיקוד


אם לעסק יש את כל המשאבים והיכולת להרחיב את תחומי השירותים או המוצרים שהוא מספק – האם נכון לעשות זאת? נשליך מהשאלה התיאורטית למשתלה שלנו: ממילא יש לנו שטחי גידול ואחסון נרחבים, כוח אדם מיומן, ומערך הפצה שכבר קיים. מדוע לא להרחיב את תחום העיסוק שלנו מעצי נוי בלבד למוצרי משתלה נוספים? ובכן, אנחנו, לפחות בתחום הספציפי שלנו, מאמינים בכוחם של התמחות ומיקוד. וכשבעצים מעוצבים עסקינן, העניין אף קריטי יותר. עץ חי עשרות ומאות שנים. עומק הידע של שתלן לגבי עצים צריך להתבסס על מחקרים ותצפיות ארוכי טווח, ועל ידע המצטבר לאורך תקופות ארוכות.

 

אילן ואיתי אשל - חילופי דורות ושמירה על הידע הארגוני

 

ניקח לדוגמה את איתי אשל  - המנהל המקצועי של המשתלה. ניכר שהידע שלו מוערך, הוא מעביר השתלמויות, הרצאות וימי עיון. הוא משתלב בקורסים של משרד החקלאות, מרצה לאדריכלי נוף, לאנשי המקצוע של רשויות מקומיות, לקבלני גינון ועוד. עם כל הכבוד לידע של איתי, הוא לא חי מספיק שנים כדי להכיר אישית תופעות המתרחשות בעצים שונים, בוודאי בזנים חדשים, לכל אורך ציר הזמן. אבל בשל העובדה שההתמחות שלו ממוקדת בעצי נוי, הוא בקיא במחקרים ובספרות המקצועית בתחום. ויתרה מכך – בשל היותו דור שלישי לשתלנות, קיים בידיו מידע ארגוני מצטבר, המתבסס על הניסיון האישי שלו ושל שני דורות לפניו – סבו ואביו. אביו, אגב, הוא אילן אשל, מנכ"ל החברה, בעל תואר אגרונום B.S.C, וניסיון (ממוקד...) של מעל 40 שנה בעצמו. אז היכן בעצם הערך המוסף של ההתמחות של משתלת עצי נוי?

עיצוב נכון של עץ צעיר בתקופת המשתלה שלו, בניית שלד מאוזן וגיזום באופן שמסעף את הענפים בזוויות רחבות, יבטיח התחלה טובה עבור הסיגלון וימנע בעיות קריסה ושבר בעתיד. כמובן שבעצי הסיגלון כמו גם בהרבה עצי נוי אחרים בארץ אשר מאמירים לממדים גדולים, חשוב להמשיך ולבצע פעולות לעיצוב ולשמירת האיזון של העץ ומרווחי הענפים, גם שנים לאחר מכן בשטח בו נשתלו.

 

התאמה לצרכים ולתנאים

הידע המעמיק יאפשר לעזור ללקוח להתאים נכונה את העץ לסביבה המיועדת ולצורך הספציפי. חשוב להכיר את התנאים האידיאליים, כמו תנאי אקלים הטובים לזן, סוגי הקרקע בהם הוא יכול או לא יכול לגדול היטב, מידת השקיית העזר הנכונה להתפתחות אידיאלית, הרגישויות השונות של העץ והעמידויות שלו. מבחינת התאמה ליעד -  עץ שיגדל להיות צריפי (כמו צפצפה מכסיפה, גרווילאה חסונה, טרמינליה הודית) למשל, לא יהיה אידיאלי כמובן לשמש כעץ צל. לא כל עץ מתאים לפאטיו, יש עצים אידיאליים לחורש או לשדרה, יש עצים המתאימים יותר מאחרים לחצרות קטנות, יש כאלה ששורשים אגרסיביים או פירותיהם העגולים והעסיסיים, מונעים מהם התאמה לשתילה במדרכה.

צפצפה-מכסיפה-משתלהטרמינליה-הודית-צרה

צפצפה מכסיפה וטרמינליה הודית צרה - לא מתאימות למטרת הצללה

 

מעט מאוד זנים יגדלו היטב קרוב לחוף. עוד פחות זנים ישרדו ממש בקו ראשון, ללא בתים שחוסמים את הרוחות הישירות מכיוון הים. ישנם זנים שבאזורי ההר יצטיינו וישגשגו, ובאזורים אחרים בארץ, מישור החוף, שפלה, ערבה או הבקעה, יתקשו לצמוח, ילקו במחלות ויהיו חשופים יותר למזיקים, ולמעשה יתנוונו עם השנים. הדבר נכון כמובן גם במקרים הפוכים. את כל הנתונים האלה ואחרים נדע להציף, להזהיר או להמליץ ללקוח.

 

עיצוב, אקלום והכנה למכירה

גידול העץ במשתלה ישליך הרבה פעמים על האופן בו יצמח העץ אצל הלקוח. לעתים ההשלכות לא תהיינה מיידיות, ויבואו לידי ביטוי רק לאחר שנים, כשהעץ יהיה בוגר. הסיגלון, לדוגמה, מצמיח ענפים בזוויות חדות, דבר המעלה את פוטנציאל השבר. נטייה זו מתחזקת עם השנים ככל שהעץ מתבגר, כשהענפים מתעבים ונעשים כבדים יותר, וכאשר נוצר מצב של ריבוי ענפים היוצאים בסמיכות על גזע העץ, עם השנים לחיצת הענפים ועומס המשקל על הענפים צפוי להוות מקור וודאי לשבר עתידי. עיצוב נכון של עץ צעיר בתקופת המשתלה שלו, בניית שלד מאוזן וגיזום באופן שמסעף את הענפים בזוויות רחבות, יבטיח התחלה טובה עבור הסיגלון וימנע בעיות קריסה ושבר בעתיד. כמובן שבעצי הסיגלון כמו גם בהרבה עצי נוי אחרים בארץ אשר מאמירים לממדים גדולים, חשוב להמשיך ולבצע פעולות לעיצוב ולשמירת האיזון של העץ ומרווחי הענפים, גם שנים לאחר מכן בשטח בו נשתלו.

סיגלון-עלי-מימוסה-עציםסיגלון - ענפים בזוויות חדות עם נטייה להשבר

אקלום הוא השלב שאחרי עקירת העצים, בו הם נשתלים במכלים מחוץ לאדמת הגידול (מצע מנותק), ועוברים תהליך של חיזוק והכנה לשתילה מחדש במקום אליו הם מיועדים. שלב זה חשוב במיוחד. הוא המבטיח את בריאות העץ ואחוזי קליטה גבוהים ביותר. יש לשים דגש על גודל בית השורשים וקוטר הנוף (שלד העץ) של העץ הנעקר מן האדמה. חשוב שיהיה גדול ככל שניתן על מנת להבטיח את המשך ההתפתחות הנכונה של העץ.

לקיצוץ וקיטום משמעותי של נוף העץ או בית השורשים יש משמעות לגבי כושר ההתפתחות של העץ בהתאם לגילו: בגיזום אגרסיבי העץ מאבד את 'היתרון' שצבר לאורך תקופת הגידול, והוא חלש יותר. ברוב המקרים נדרש לשחזר שוב את הנוף ומערכת השורשים שכבר פיתח בעבר. כך, אם בשטח אנו מקבלים עץ שקוטר הגזע מעיד על גילו, נניח בן 3, קוטר הנוף ובית השורשים שקיימים מתאימים למעשה להתפתחות של עץ בן שנה-שנתיים.

ההתמקצעות מבטיחה אם כן, קודם כל, מקור מהימן למידע. שאלות והתייעצויות יזכו למענה אמין, מדויק ונרחב. שנית – מובטחת איכות, שכן בכל שלבי גידול העץ הדברים נעשו באופן מיטבי. כראיה אנחנו יכולים להביא את העצים שלנו, שלאורך השנים מראים אחוזי קליטה גבוהים ביותר, ולעולם אינם נפסלים לשתילה

פעולת 'הרגרסיה' שאינה מחויבת המציאות, מסיבה במקרים רבים נזקים, שיבואו ליידי ביטוי בבגרותו של העץ (מערכת שורשים קטנה ופגועה החשופה למחלות, ריבונות ומזיקים, שלד לא מאוזן ולא מותאם – ריבוי התפצלויות ענפים ממקום אחד וכדומה). כיום התופעה מאד נפוצה, אם משיקולים כלכליים ולוגיסטיים של משתלות, ואם מחוסר מודעות של הגורמים המקבלים את העצים בשטח.

כשעץ יוצא משטח המשתלה יש לוודא שסיים את תקופת האקלום. ניתן לוודא זאת על ידי בדיקת מערכת השורשים. בנדנוד גזע העץ, אנו מצפים לראות צוואר שורש יציב שזז יחד עם כל המיכל, ולא תוזזה עצמאית של הגזע והאדמה מסביבו. תזוזה כזאת תעיד שהעץ לא מוכן לשתילה. במצב אופטימלי ניתן גם לראות יונקות ושורשונים מבצבצים מתחתית מיכל האחסון.

חלק זה מדגים בצורה מובהקת התמקצעות מהי, ומהו עומק רובד ההיכרות וההבנה של התחום. פעולות הריבוי מזרעים, הרכבת עץ או יצירת ייחורים הן רק שלב טכני. ביצוען חייב להיות איכותי אמנם, אך מאחוריהן עומדות גם שנים רבות של ידע, התנסות, התבוננות ומחקרים. אילו תכונות רוצים לשמר, איך נכון לשפר זן, אילו תכונות נשאף להכחיד... מדובר במקום שיש בו הרבה יצירתיות ושחשוב לשמור בו על אמות מוסר ורמת מקצועיות גבוהות. על האחריות הנדרשת ועל ההיבטים המוסריים בפיתוח זנים חדשים כתבנו כבר בעבר (ניתן ללחוץ כאן למאמר 'הרכבות ושכפול זנים חדשים').

 

סיכום דבר

ההתמקצעות מבטיחה אם כן, קודם כל, מקור מהימן למידע. שאלות והתייעצויות יזכו למענה אמין, מדויק ונרחב. שנית – מובטחת איכות, שכן בכל שלבי גידול העץ הדברים נעשו באופן מיטבי. כראיה אנחנו יכולים להביא את העצים שלנו, שלאורך השנים מראים אחוזי קליטה גבוהים ביותר, ולעולם אינם נפסלים לשתילה.

ולבסוף, כאן עיקר הערך המוסף של הקונספט: כאמור, אין בעיה טכנית לרבות עצים, לבצע הרכבות ולייצר תתי זנים ואף זנים חדשים. החוכמה היא לעשות את הדברים באופן מושכל. לוודא שהתוצרים איכותיים, משמרים תכונות רצויות, משפרים תכונות פחות מוצלחות, ושההצלחה תעמוד במבחן המציאות לאורך כל חיי העץ.