אלון התבור

Quercus Ithaburensis

מוצא : ארץ ישראל, סוריה
אופי : נשיר
צורת צמרת : מעוגלת
פריחה : ירוקה ללא חשיבות גננית
עונת פריחה : אביב
פרי : בלוט
גובה כבוגר : 15 מ
קוטר כבוגר : 25 מ
קצב גידול : בינוני
השקיה : חסכונית, זקוק להשקיית עזר בקליטה
קרקע : כל הקרקעות מלבד מלוחות
התאמה גאוגרפית : כל הארץ מלבד עמק הירדן והערבה, אילת ואזור ההר
עמידות אקלימית : רגישות בקור
שימושים : בודד, קבוצה, שדרה, חורשה

גלילה לראש העמוד