ברכיכיטון אדרי

Brachychiton Acerifolius

מוצא :  אוסטרליה
אופי : נשיר מותנה, עץ גדול
צורת צמרת :  פירמידלית רחבה
עלים:  מגוונים בצורתם ובגודלם
שלכת: אין מופע שלכת, מבצע החלפת עלים באביב סמוך לפריחה
פריחה :  פרחים אדומים בצורת פעמון
עונת פריחה :  אביב
פרי :  בקיץ, אשכולות של תרמילים חומים
גובה כבוגר : עד 20 מ'
קוטר כבוגר: כ-5 מ'
קצב גידול :  בינוני עד מהיר, כתלות במצב הקרקע וההשקיה
השקיה :  חסכנית לאחר התבססות
קרקע :  כל הקרקעות למעט מלוחות
התאמה גאוגרפית :  כל הארץ חוץ מההר הגבוה, והמדבריות
עמידות אקלימית :  רגיש לחום קיצוני
שימושים : רחוב, שדרה, בודד, שדרה

גלילה לראש העמוד